Державні санітарні норми та правила охорони поверхневих водойм

Проект нормативного документу – «Державні санітарні норми та правила охорони поверхневих водойм», розроблений колективом лабораторії гігієни грунту та відходів під керівництвом Станкевича Валерія Васильовича, зав. лабораторії, д.мед.н.: Тарабаровою С.Б., к.мед.н.; Коваль Н.М., к.мед.н.; Костенко А.І., к.мед.н.; Какурою І.В., к.б.н.; Трахтенгерцом Г.Я., к.б.н.; Тетеньовою І.О.; Черевко О.М.; Гуменніковою Н.М.; Беньке Л.В.

Згідно з розпорядженням КМУ від 20.01.2016 р. «Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства», відповідно до наказу МОЗУ від 20.01.2016 р. «Про затвердження планів заходів для проведення інвентаризації та систематизації нормативно-правових актів Української РСР та СРСР» та відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р. (дата ратифікації Україною: 16.09.2014 р.), фахівцями Інституту був розроблений проект «Державних санітарних норм та правил охорони поверхневих водойм» з урахуванням вимог Європейського законодавства, а саме таких Директив Ради: від 16 червня 1975 року стосовно вимог до якості поверхневих вод, призначених для забору питної води в державах-членах Співтовариства (75/440/ЄЕС), (ОВЄТ L 328 від 25.07.1975 року, С. 26-32); від 21 травня 1991 року про очистку міських стічних вод (91/271/ЄЕС), (ОВЄТ L 135, від 30.05.1991 року, С. 40 ); від 04 травня 1976 року про забруднення, спричинене визначеними небезпечними речовинами, що скидаються у водне середовище Співтовариства (76/464/ЄЕС), (ОВЄТ L 129, 18.5.1976, С. 23).

У ст. 361 Глави 6 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом… зазначається, що співробітництво між нашою країною і ЄС має на меті збереження, захист, і поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища, захист громадського здоров’я, раціональне використання природних ресурсів та заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища у сферах забезпечення якості води та управління водними ресурсами, включно з морським середовищем.

Із зауваженнями та пропозиціями до проекту «Державних санітарних норм та правил охорони поверхневих водойм» звертатись до керівника розробки: Станкевича В.В. – +38(044)559-50-36, Коваль Н.М. – +38(097)44-77-112.

Повний текст документу (завантажити)