Пропозиції ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМН України» щодо законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо якості в охороні здоров’я»

На виконання доручень від НАМН України та МОЗ України, передбачених Планом на відновлення системи охорони здоров’я України від наслідків війни на 2022-2032 роки, фахівцями ДУ «ІГЗ НАМНУ» було опрацьовано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо якості в охороні здоров’я» та надані наступні пропозиції та зауваження.

  1. У статті 3 законопроєкту не надано визначення «безпеки пацієнтів», потребує більш коректне представлення терміну «інциденту з безпеки пацієнта».
  2. Доцільно по тексту законопроекту термін «якість» доповнювати терміном «безпека» викладаючи у редакції «якість та безпека медичної допомоги чи медичних послуг».
  3. При тому що сучасним найдієвішим інструментом відходу від застарілої радянської концепції «спіймати і покарати», а також підвищення безпеки у любій сфері економічної діяльності є концепція культури безпеки, котра знаходить відображення у безпекових законодавчих актах за кордоном і в Україні, про котру йдеться у всіх резолюціях і деклараціях ВООЗ з безпеки пацієнтів, деклараціях Всесвітніх міністерських самітів з безпеки пацієнтів, у Глобальному плані дій із забезпечення безпеки пацієнтів на 2021 -2030 рр., разом з тим у рецензованому законопроекті нічого про такий інструмент не згадується. Тому доцільно у Статті 3. дати визначення культури безпеки пацієнтів і у Статті 14-1 у пункті «Метою розбудови та функціонування системи забезпечення якості і безпеки…» останнім підпунктом додати «формування культури безпеки пацієнтів у закладах охорони здоров’я». Такі доповнення до законопроекту крім іншого будуть демонстрацією прихильності до культури безпеки в охороні здоров’я на політичному рівні.
  4. Зважаючи на те, що не можна забезпечити якість і безпеку медичної допомоги без безпеки медичного персоналу (темою Всесвітнього дня безпеки пацієнтів у 2020 р. була «Безпека медичних працівників – пріоритет для безпеки пацієнтів»), тому в пункті «Складовими системи забезпечення якості в охороні здоров’я …» Статті 14-1 останнім підпунктом доцільно додати «належні умови праці медичного персоналу».

Вважаємо, що представлений проект Закону України з врахуванням наданих нами зауважень та доповнень може бути поданий в установленому порядку для розгляду до Верховної Ради України.